Retour

We zijn er ons van bewust dat niet alle klanten voldoende ervaring hebben met webwinkelen en geeft daarom als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 7 dagen te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw annulatie-aanvraag sturen we een email ter bevestiging en stort de bedragen die reeds gestort zijn terug. De consument beschikt niet over het recht om van de afkoop af te zien in geval van A) persoonlijk karakter, gepersonaliseerde artikelen en B) alle voedingswaren (bederfbaar) ref: wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming. Door akkoord te gaan met de aankoop, gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.

De koper heeft het recht om bij één of andere reden van ontevredenheid, de bestelling (of een deel ervan) te retouneren. Je hebt hiervoor 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de leveringsdatum. Een retourzending moet ons binnen de  7 kalenderdagen schriftelijk of per email worden gemeld. Je ben als koper verantwoordelijk voor de retourzending, de kosten van de retourzending nemen wij niet voor onze rekening. De artikelen dienen ons teruggstuurd te worden in ongebruikte en onbeschadigde staat, in de originele verpakking. Het recht voor retourzendingen geldt niet voor artikelen met A) persoonlijk karakter, gepersonaliseerde artikelen en B) alle voedingswaren (bederfbaar) cfr wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming.